Rynek usług finansowych a ochrona klienta

W Polsce jak powszechnie wiadomo działa bardzo wiele różnych instytucji, które uprawnione są do podejmowania wszelkich działań w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów. Warto jednak wspomnieć o tym, że instytucje te nie mają obowiązku zajmowania się każdą sprawą. Podobne instytucje działają tak naprawdę w każdym kraju należącym do UE. 

Jakie instytucje działają w Polsce?

W naszym kraju wbrew pozorom funkcjonuje nie tylko Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Skargi można kierować również do Rzecznika Finansowego, Organizacji Konsumenckich, Sądu Polubownego przy KNF albo do Nadzoru nad podmiotami zagranicznymi. Największymi kompetencjami może pochwalić się jednak Komisja Nadzoru Finansowego, która funkcjonuje od 2006 roku. Podstawowym celem nadzoru KNF jest oczywiście zapewnienie prawidłowego funkcjonowania całego rynku. Aby zapewnić odpowiednią ochronę interesów wszystkich uczestników, rynek finansowy musi być stabilny, bezpieczny, przejrzysty i godny zaufania. 

Jakie funkcje pełni KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego może pełnić funkcje licencyjne, kontrole, regulacyjne i dyscyplinujące: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/komisja-nadzoru-finansowego-w-jaki-sposob-dziala-knf-i-czym-sie-zajmuje/id/149. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, ale to właśnie KNF wydajne zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej przez banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, czy wszelkie firmy inwestycyjne. KNF w przypadku wykrycia nieprawidłowości może nakładać kary finansowe, które przewidziane są w odpowiednich przepisach prawa. Pamiętać należy również i o tym, że KNF może nie tylko przyznać licencje, ale również ją cofnąć. 

Co warto wiedzieć?

KNF przyjmuje i dokładnie analizuje wszelkie informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu poszczególnych podmiotów finansowych. Dzięki otrzymanym informacjom możliwe jest eliminowanie praktyk, które w mniejszym lub większym stopniu naruszają przepisy prawa. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że KNF nie odpowiada za rozpatrywanie zarzutów. Zgłoszenia do KNF należy kierować bezpośrednio do DPR (Departament Praktyk Rynkowych). Można tego dokonać w formie pisemnej (drogą listowną, osobiście w kancelarii urzędu) albo drogą elektroniczną. W tym drugim przypadku należy skorzystać ze specjalnego formularza na stronie ePUAP albo wysłać wiadomość e-mail. Warto wyraźnie zaznaczyć, że nie ma możliwość składania skarg ustnie. Przy zgłaszaniu zastrzeżenia dotyczącego działania poszczególnych podmiotów warto wyraźnie zaznaczyć, czy udzielamy zgodę na przekazanie danych osobowych. Informację tą warto zawszeć w treści korespondencji.