Jak przebić się ze swoim CV przez setki innych kandydatur?

CV jest podstawowym dokumentem składanym podczas aplikowania na nowe stanowisko pracy. To pierwszy kontakt potencjalnego pracodawcy z kandydatem, dlatego warto zadbać o to, aby zaowocował on zaproszeniem na rozmowę o pracę. Jak wyróżnić swoje CV na tle innych kandydatur?

Czym jest CV?

CV, czyli curriculum vitae to dokument zawierający życiorys zawodowy. Pismo to składane jest jako aplikacja na stanowisko pracy. Kiedyś najczęściej przekazywano je na papierze, ale obecnie dominuje jego elektroniczna forma.

W CV umieszcza się poniższe informacje:

– dane osobowe – imię i nazwisko, adres zamieszkania,

– dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail, ew. adres strony WWW,

– wykształcenie – ukończone szkoły, studia, kursy,

– doświadczenie zawodowe – dotychczas zajmowane stanowiska, zakres obowiązków, szczególne osiągnięcia zawodowe,

– umiejętności – znajomość języków obcych, obsługi programów,

– informacje osobiste – zainteresowania,

– klauzula o ochronie danych osobowych.

Jak powinno wyglądać profesjonalne CV?

Profesjonalne CV jest w stanie wyróżnić kandydata na tle innych. Aby osiągnąć taki cel, ważne jest zarówno posiadanie odpowiednich kwalifikacji do pracy na danym stanowisku, jak i atrakcyjne ich zaprezentowanie.

Taki życiorys powinien w czytelny sposób przedstawiać najważniejsze informacje, podkreślać atuty kandydata. Ważne jest także dopasowanie CV do wymagań pracodawcy, by w ten sposób zwiększyć swoje szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Jak najłatwiej przygotować swoje CV?

Do przygotowania atrakcyjnie wyglądającego życiorysu zawodowego można wykorzystać wzór CV zawierający wszystkie najważniejsze informacje zaprezentowane w przystępny, przyjemny dla oka sposób.

Dostępne w internecie gotowe wzory jak te – https://kapitalni.org/pl/artykuly/curriculum-vitae-przyklady-gotowe-do-wykorzystania,73,454 pozwalają na wypełnienie ich własnymi danymi, dzięki czemu nie wymagają skomplikowanego, czasochłonnego formatowania. Dzięki profesjonalnym wzorom CV można zatem łatwo stworzyć taką aplikację, która będzie wyróżniała się na tle innych kandydatur i zwiększy szansę na znalezienie wymarzonej pracy.